115 zyrtarë te  niveleve të ndryshme janë kallëzuar në Prokurori nga Inspektorjati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive gjatë vitit 2019, Akuza: për fshehje pasurie, deklarim të rremë, mosjustifikim dhe mashtrim me deklaratat e pasurisë.

Ndërkaq, 54 zyrtarë të niveleve të ndryshme kanë refuzuar të deklarojnë pasurinë pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive gjatë vitit 2019.

Këta të fundit, të cilat kanë sfiduar ligjin,   janë ndëshkuar me gjobë nga Inspektoriati Të dhënat pasqyrohen në raportin vjetor të ktij institucioni për vitin 2019.

Ende nuk dihet sesa nga keta zyrtare te akuzuar jane nga Saranda dhe rajoni i saj///