Brenda javës perundon plani i garancisë financiare për pagat e atyre që lanë punën për “frontin” e shtëpisë.

Kryeministri Edi Rama u  shpreh se fundi se “brenda kësaj jave, ndërmerret plani i garancisë financiare për pagat e të gjithë atyre që iu përgjigjën thirrjes për luftë kundër COVID-19,  duke lënë punën për t’u futur në llogoren e shtëpise.”///R-SR///