E HENE, 18.05.2020  …ORA 13.00

  • Dalje publike e deputetit Alket HYSENi dhe kryebashkiakes Majlinda QILIMI me fokus: Ecuria e punimeve ne ujesjellesin e  ri te qytetit.///R-SR//