Plani i menaxhimit te qendrueshem te Parkut Natyror te Syrit te Kalter, eshte produkt i punes se eksperteve te Administrates se Zonave te Mbrojtura (AdZM) te Qarkut Vlore .

Plani i Menazhimit shoqerohet edhe me disa investime si: rehabilitim i rruges (FSHZH) , parkimin e automjeteve jashte perimetrit te ngushte te Parkut, biletaria elektronike, transporti publik me aumjete publike me energji miqesore me mjedisin, etj,.