FOTO FOKUS/  QYQARE DHE MENDJELEHTË Kjo lopë e pësoi pikërisht kur vendosi t’u mësojë njerëzve se si vendoset maska.( Nga Jani Malo )