Ekzistojnë dy burime që ofrojnë statistika të moshës, seksit dhe komorbidencës:

  • Raporti i OBSH-China Misioni i përbashkët i publikuar më 28 shkurt nga OBSH, 2 ] e cila është e bazuar në 55,924 laborator konfirmuar raste . Raporti vëren se ” Misioni i Përbashkët pranon sfidat dhe paragjykimet e njohura të raportimit të CFR të papërpunuar në fillim të një epidemie ” (shiko gjithashtu diskutimin tonë për: Si të llogarisni shkallën e vdekshmërisë gjatë një shpërthimi )
  • Një punim nga KCDC kineze u publikua në 17 shkurt, i cili bazohet në 72,314 raste të konfirmuara, të dyshuara dhe asimptomatike të COVID-19 në Kinë që nga 11 shkurt, dhe u botua në Revistën Kineze të Epidemiologjisë 1 ]

Ne do t’i rendisim të dhënat nga të dy, duke i etiketuar ato si ” raste të konfirmuara ” dhe “të gjitha rastet ” përkatësisht në tabela.

Mosha e Vdekjeve të Koronavirusit

Shkalla e Fatalitetit COVID-19 sipas moshës:

Rat Death e = (numri i vdekjeve / numri i rasteve) = probabiliteti i vdekjes nëse infektohet nga virusi (%). Kjo probabilitet ndryshon në varësi të grupmoshës. Përqindjet e paraqitura më poshtë nuk duhet të shtojnë deri në 100% , pasi ato NUK përfaqësojnë pjesën e vdekjeve nga grupmoshat . Përkundrazi, përfaqëson, për një person në një grupmoshë të caktuar, rrezikun e vdekjes nëse infektohet me COVID-19.

burimet