Shkelje administrative për puthje! Dhe kur? Në orën 02:30, në një rrugë! Ky është një nga 2 200 denoncimet për shkelje të rregullave antikoronavirus të cilat, në Torino, janë shndërruar në procedura administrative.

Në mes të bllokimit, pra, në muajin mars kjo shkelje ishte një çështje e “mospërmbushjes së një mase ndëshkuese (neni 650 i Kodit Penal) dhe dënohej me burg deri në tre muaj.

Një dekret i ri qeveritar tashmë parashikonte vetëm gjobë.

Të rinjtë ishin parë nga një banor, i cili thirri policinë./